வபாத் அறிவிப்பு

 

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் .

அல்லிமூப்பன் தெரு மௌலாரன் செய்து மக்தூம் ஆலிம்ஷா அவர்கள் இன்று (7/8/2011)
வபாத்தாகி விட்டார்கள் .இன்னா லில்லாகி வயின்னா இலைகி ராஜிவூன் .
அன்னாரின்  நல்லடக்கம்  இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று இரவு Levitra No Prescription நடைபெறும் .
அனைவரும் துஆ செய்யுமாறு கேட்டு கொள்கிறோம் .

Add Comment