புரியாதத் தருணம்…

புரியாதத் தருணம்…

Viagra No Prescription style=”text-align: justify;”>உணர்ச்சிகளின் சுரணையும்

அவ்வபோது செத்துப் போக;

இணையத்தில் நம்மை

இணைக்கக் கைப்பேசி அலற!

எல்லோரிடம் பேச

பாசமாகக் கைப்பேசியைக்

கொடு என்றாலும்;

விளங்காதக் குரலுக்கு

விளங்கியதுப்போல் ”ம்ம்” போட;

உனையன்றி யாருக்கும்

விளங்காத என் மொழி;

உறவினர்கள் எல்லாம்

முகம் சுளித்து – மீண்டும்

உன் கரம் திணித்து;

பேச்சு புரியவில்லை என்பர்;

VOIP என்று

பெயரிட்டாலும்

VOICE க்கு மட்டுமே

வாய்ப்பு;

மனதிற்கு என்றுமே

தீ வைப்பு!


-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment