கடையநல்லூர் AL -ELITE ASSOCIATION சார்பாக பித்ரா அரிசி வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

கடையநல்லூர் AL -ELITE ASSOCIATION  சார்பாக பித்ரா அரிசி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த M.S உஸ்மான் ,ஜபாருல்லாஹ் ,மஞ்சி  சாஹிப் Doxycycline No Prescription ,திவான் ,ஹபீப் ,மற்றும் அல் – இஸ்லாம் உறுப்பினர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள்.

Add Comment