Campus Front Circular:சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சி

தமிழக அரசால் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
இந்த சுற்றறிக்கையை உடனே விநியோகித்து, மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வை
ஏற்ப்படுத்தி Buy Bactrim தகுந்த வழிகாட்டுதலை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

Z. Mohamed Thambi
State Gen. Secretary,

Add Comment