அரபு எமிரடேசில் வாழும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு அரசின் அறிவிப்பு

அரபு எமிரடேசில் வாழும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு அரசின் அறிவிப்பு

எமிரேட்ஸ் ஐடி எடுப்பது பற்றிய அறிவிப்பு :

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் வாழும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு(15 வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு) எமிரேட்ஸ் எடுப்பது பற்றி 4 விதங்களில் காலக்கெடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடக்கு அமீரக பகுதிகளான புஜைரா,ராஸ் அல் கைமா,உம்மு அல் க்வைன், மற்றும் அஜ்மான் ஆகியவற்றில் வாழும் வெளிநாட்டவர்கள் 2011 டிசம்பர் மாதம் முதல் தேதிக்கு முன்னதாகவும்
.சார்ஜா-வில் வாழும் வெளிநாட்டவர்கள் 2012 பிப்ரவரி மாதம் முதல் தேதிக்கு முன்னதாகவும்
.அபுதாபியில் வாழும் வெளிநாட்டவர்கள் 2012 ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதிக்கு முன்னதாகவும்
.துபாயில் வாழும் வெளிநாட்டவர்கள் 2012 ஜூன் 1 -ஆம் தேதிக்கு முன்பும் எமிரேட்ஸ் அடையாள அட்டை எடுக்க வேண்டும் என்றும் யு .ஏ.ஈ. அரசு அறிவித்துள்ளது .

தகவல் : எஸ்.கே.எம்.ஹபிபுல்லா

Buy Cialis Online No Prescription

Add Comment