தடுக்கப்பட்டவை

http://www.islamkalvi.com

bullet

அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைத்தல்

bullet

கப்ர் வழிபாடு

bullet

அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காகப் பலியிடல்

bullet

சூனியம், குறி, ஜோஸியம் பார்த்தல்

bullet

தாயத்து தகடுகளில் பயன் இருப்பதாக நம்புதல்

bullet

அல்லாஹ் அல்லாதவைகள் மீது சத்தியம் செய்தல்

bullet

தொழுகையில் அமைதியின்மை

bullet

தொழுகையில் இமாமை முந்துதல்

bullet

வெறுக்கத்தக்க வாடையுடன் பள்ளிக்கு வருதல்

bullet

விபச்சாரம் செய்தல்

bullet

மனைவி மறுப்பது

bullet

பெண் தனது கணவனிடம் தலாக் விடக்கோருதல்

bullet

பின் புறத்தில் உடலுறவு கொள்வது

bullet

அன்னியப் பெண்ணுடன் தனித்திருத்தல்

bullet

அன்னியப் பெண்ணுடன் கை குலுக்குதல்

bullet

பெண் நறுமணத்துடன் வெளியேறுதல்

bullet

மஹ்ரம் அல்லாத ஆணுடன் பெண் பயணம் செய்தல்

bullet

அன்னியப் பெண்ணை பார்த்தல்

bullet

வட்டி உண்ணுதல்

bullet

லஞ்சம் வாங்குவதும் கொடுப்பதும்

bullet

பரிந்துரை செய்வதற்காக அன்பளிப்புப் பெறுதல்

bullet

மது அருந்துதல்

Viagra online valign=”baseline” width=”42″>bullet

புறம் பேசுதல்

http://www.islamkalvi.com

Add Comment