குற்றாலத்தில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து வருகிறது.

தென்காசி: குற்றாலத்தில் தொடர்ந்து வெயிலடித்து வருவதால் அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து வருகிறது.
குற்றாலத்தில் சீசன் காலம் முடிவடைந்த நிலை யில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலடித்து வருகிறது. நேற்று பகலில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. தொடர்ந்து சாரல் இல்லாததால் அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து வருகிறது. மெயினருவியில் ஆண்கள் பகுதியில் சுமாராகவும், பெண்கள் பகுதியில் குறைவாகவும் தண்ணீர் விழுகிறது. ஐந்தருவியில் மட்டும் ஓரளவு தண்ணீர் நன்றாக விழுகிறது. பழையகுற்றாலம், புலியருவி ஆகியவற்றில் தண்ணீர் குறைவாக விழுகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டமும் வெகுவாக Buy Lasix Online No Prescription குறைந்துள்ளது.

Add Comment