கடையநல்லூர் நகராட்சி தேர்தல் : இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இரண்டாவது வேட்பாளர் பட்டியல்

கடையநல்லூர் நகராட்சி தேர்தல் : இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இரண்டாவது வேட்பாளர் பட்டியல்

1 . சுலைகா ரகுமத்துல்லா (கலங்காத்தன்) – வார்டு எண் : 12
2 . நூரானி அப்துல் ரஹீம் ( ஓட்டியார் சேப்பிள்ளை ) – வார்டு Viagra No Prescription எண் : 16

தகவல் : நல்லூரான்

Add Comment