சிராஜுன் முனீர் மதரஸா ஐம்பெரும் விழா டிசம்பர் 29-ம் தேதி முதல் 31 வரை.

1.மதரஸா சிராஜுன் முனீர்  25-ம் ஆண்டு நிறைவு மாணவ, மாணவிகளுக்கான போட்டி பரிசளிப்பு விழா!  

2. சிராஜுன் முனீர் ஹிப்ழு மதரஸா 21-ம் ஆண்டு நிறைவு 17-ம் ஆண்டு ஹாபிழ் பாட்டமளிப்பு விழா 

3.சிராஜுன் முனீர் மகளீர் அரபிக் கல்லூரி 14-ம் ஆண்டு நிறைவு 11-ம் ஆண்டு ஆலிமா சிராஜிய்யா பாட்டமளிப்பு விழா 

4.சாதனை படைத்த உலமா பெருமக்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா 

5.மதரஸா சிராஜுன் முனீர் 25-ம் வெள்ளி விழா மலர் வெளியீட்டு விழா எளிய மாணவர்களுக்கு 

கல்வி உதவி தொகை வழங்கும் விழா

%%wppa%%

%%slide=43%%

Buy Levitra

Add Comment