ஜூன் மாதம் ஆசிரியர் நியமனத்துக்கான போட்டி தேர்வு

ஜூன் மாதம் ஆசிரியர் நியமனத்துக்கான போட்டி தேர்வு
5லட்சம் பேர் எழுதுகிறார்கள்

சென்னை,
இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் நியமனத் துக்காக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்த உள்ள தகு தித் தேர்வில் 5 லட்சத்துக் கும் அதிகமானோர் பங் கேற்பார்கள் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தேர்வுக்கான விண்ணப்பங்கள் மார்ச் முதல் வாரத்தில் விநியோ கிக்கப்படும் என்று தெரிகி றது. மே முதல் வாரத்தில் தகுதித் தேர்வும், ஜூன் மாதத்தில் போட்டித் தேர் வும் நடத்துவதற்கு ஆசிரி யர் தேர்வு வாரியம் திட் டமிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வை நடத்தும் முகமையாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. இதையடுத்து ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தொடர்பான பணிகளை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தொடங்கியுள்ளது.
முதற்கட்டமாக, தில்லி, அசாம், ஆந்திரம் உள்பட 5 மாநிலங்களில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கு அறிவிக் கப்பட்டுள்ள பாடத் திட்டத்தை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் படி, இடைநிலை, பட்ட தாரி ஆசிரியர்களாக நியம னம் பெற ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 150 மதிப் பெண்ணுக்கான தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு 60 மதிப்பெண்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பது குறிப் பிடத்தக்கது.
தகுதித் தேர்வு பணிகள் தொடர்பாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறியதா வது:
மாநிலம் முழுவதும் 1.5 லட்சம் முதல் 2 லட்சம் பேர் வரை இடைநிலை ஆசிரியர் பணிக்காக வேலைவாய்ப்பு அலுவல கத்தில் பதிவு செய்துள்ள னர். பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்காக ஏறத்தாழ 2 லட்சம் பேர் பதிவு செய் துள்ளனர். இதையடுத்து வேலைவாய்ப்பு அலுவல கத்தில் பதிவு செய்தவர் களில் 3.5 லட்சம் முதல் 4 லட்சம் பேர் வரை ஆசிரி யர் தகுதித் தேர்வை எழுது வர் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவ னங்களில் பயிலும் மாண வர்கள் 50 ஆயிரம் பேரும், தனியார் பள்ளிகளில் ஆசி ரியர்களாக உள்ள 80 ஆயி ரம் பேரும் தேர்வில் பங் கேற்பார்கள் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தேர்வுக்கான தேர்வு மையங்கள், மதிப்பீட்டு முறை என ஒரு பொதுத் தேர்வுக்கான ஏற்பாடு இதிலும் தேவைப்படும்.
மார்ச்சில் விண்ணப்பங்கள்; மே மாதம் தேர்வு:
ஆசிரியர் தகுதித் தேர் வுக்கான விண்ணப்பங் களை வரவேற்று மார்ச் மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக் கிழமை விளம்பரம் வெளி யிட திட்டமிடப்பட்டுள் ளது. ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங் களை பரிசீலிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 45 நாள்கள் தேவைப்படும்.
எனவே, மே மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்தலாம் என்று பரிந் துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மே மாதம் கடைசி வாரம் ஆசி ரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவு கள் வெளியிடப்படும். ஒவ் வோர் ஆண்டும் இதையே நிரந்தரமாகப் பின்பற்று வது என முடிவும் செய்யப் பட்டுள்ளது.
பாடத்திட்டத் தயாரிப்பு:
ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் இந்தத் தேர்வுக்கான பாடத்திட் டம் தொடர்பான வழி காட்டி விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அந்தப் பாடத்திட்டத்தில் தமிழகத் துக்கு ஏற்றவாறு சிறிய மாறுதல்கள் செய்யப்படும். ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் திறனைச் சோதிக்கும் வகை யில் நுட்பமான, நுணுக்க மான வினாக்கள் இதில் இடம்பெறும்.
தகுதித் தேர்வுக்கும், போட்டித் தேர்வுக்கும் தொடர்பில்லை:
ஆசிரியர் தகுதித் தேர் வில் தேர்ச்சி பெறும் பட்ட தாரி ஆசிரியர்கள், போட் டித் தேர்வின் மூலம் நிய மிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதை யடுத்து, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் பெறும் மதிப் பெண், நியமனத்தின்போது கருத்தில் கொள்ளப்படுமா என்று பட்டதாரிகள் வினா எழுப்பினர்.
இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் கூறியபோது, `ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது ஓர் அடிப் படைத் தகுதி ஆகும். அதன் பிறகு, போட்டித் தேர்வில் அவர்கள் பெறும் மதிப் பெண்ணைக் கொண்டு, இடஒதுக்கீட்டு முறையில் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி யிடங்கள் நிரப்பப்படும்’ என்று அதி காரிகள் தெரிவித்தனர்.
போட்டித் தேர்வுகள் எப்போது?
பட்டதாரி ஆசிரியர் நிய மனத்துக்கான தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுப வர்களுக்கு, 150 மதிப் பெண்ணுக்கு போட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட உள் ளது. இந்தத் தேர்வு ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும், அந்த மாதத்தி லேயே சான்றிதழ் சரிபார்க் கப்பட்டு முடிவுகள் அறி விக்கப்படும் என்றும் தக வல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கும் ஜூன் மாதத்திலேயே போட்டித் தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என்று தெரிகிறது.
6 மாதங்களுக்குள் நியமனம்:
ஆசிரியர் தேர்வு வாரி யம் மூலம் இந்த ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ள ஆசிரியர்களின் எண் ணிக்கை குறித்து அறிவிப் பாணை இதுவரை வெளி யாகவில்லை.
அதன் காரணமாக, பாடவாரியாக தேர்வு செய் யப்பட உள்ள ஆசிரியர்கள் எத்தனை பேர், பதிவு மூப்பின் Bactrim online அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட வேண்டிய வர்களின் எண்ணிக்கை, போட்டித் தேர்வின் மூலம் நியமிக்கப்பட வேண்டிய வர்களின் எண்ணிக்கை போன்ற விவரங்கள் இன் னும் வெளியாகவில்லை. இந்த அறிவிப்பாணை ஓரிரு வாரங்களில் வெளி யாகும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அறிவிப் பாணை வெளியான பிறகு, ஆசிரியர்களை நியமிக்கும் பணி தொடங்கும். அனைத்து நியமனங்களும் 6 மாதங்களுக்குள் செய்து முடிக்கப்படும் என்று அதி காரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.
தகவல்,
க.கா.செ.
கடையநல்லூர்

Add Comment