வெளிநாட்டில் வேலை

கத்தரில் உள்ள பிரபலமான கட்டுமான மற்றும் பொறியியல் நிறுவனத்திற்கு கீழ்கண்ட பதவிகளுக்கு ஆட்கள் உடனடியாக தேவைப்படுகின்றனர். குறைந்தது 8 ஆண்டு வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்த அனுபவம் இருப்பது விரும்பத்தக்கது.

Buy Ampicillin Online No Prescription style=”text-align: justify;”>1. Structural Engineer

2. Marine Engineer

3. Civil Engineer

4. Electrical Engineer

5. Mechanical Engineer

6. Quantity Surveyor

சுய விபரங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி iniyavan.haji@gmail.com

Add Comment