கடையநல்லூர் கோட்டத்தில்நாளை முதல் மின்தடை நேரம் மாற்றம்

கடையநல்லூர் மின்கோட்டத்தில் மின்தடை சுழற்சிநேரம் இன்று (1ம் தேதி) முதல் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து கோட்ட செயற்பொறியாளர் நடராஜன் கூறியிருப்பதாவது:-கடையநல்லூர் கோட்டத்தில் உள்ள வீரசிகாமணி, நாரணபுரம், கடையநல்லூர், புளியங்குடி, விஸ்வநாதபேரி துணை மின் நிலையங்களில் இருந்து மின் வினியோகம் பெறும் பகுதிகளில் Bactrim No Prescription மின்தடை ஏற்படும் கால சுழற்சி நேரம் இன்று (1ம் தேதி) முதல் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.அதன்படி கடையநல்லூர் உபமின் நிலையத்தில் டவுன்-1, டவுன் -2 பீடர்களில் மதியம் 2-4, மில் பீடரில் காலை 6-8, கம்பனேரி பீடரில் காலை 10-12, கடையநல்லூர் ரூரல் பீடரில் காலை 6-8, நயினாரகரம் பீடரில் காலை 8-10 ஆகிய நேரங்களில் மின்தடை இருக்கும்.புளியங்குடி உபமின் நிலையத்தில் டவுன் பீடரில் காலை 6-8, சொக்கம்பட்டி பீடரில் மாலை 4-6 நேரங்களிலும், வீரசிகாமணி உபமின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட சேர்ந்தமரம் பீடரில் மாலை 4-6, ஊத்தான்குளம் பீடரில் காலை 8-10, வலசை பீடரில் மதியம் 2-4 ஆகிய நேரங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

நாரணபுரம் உபமின் நிலையத்தில் சிந்தாமணி பீடரில் காலை 10-12, நெல்கட்டும்செவல் பீடரில் மதியம் 12-2, ராயகிரி பீடரில் காலை 10-12 நேரங்களிலும், விஸ்வநாதபேரி உபமின் நிலையத்திற்குட்பட்ட சிவகிரி பீடரில் காலை 6-8, வழிவழிகுளம் பீடரில் காலை 6-8, விஸ்வநாதபேரி பீடரில் 10-12, தேவிப்பட்டணம் பீடரில் மதியம் 2-4 ஆகிய நேரங்களில் மின்தடை இருக்கும்.இவ்வாறு மின்கோட்ட செயற்பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment