சிங்கப்பூர் ஹோட்டல், ரெஸ்ட்டாரன்டுக்கு ஆட்கள் தேவை

சிங்கப்பூர் ஹோட்டல், ரெஸ்ட்டாரன்டுக்கு ஆட்கள் தேவை

 • கன்ட்ரி: Singapore
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 4 To 7 Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ Buy cheap Doxycycline ஸ்கில்ஸ்: DISHWASHERS/CLEANING
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 7
 • அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மென்ட் கன்ஸல்டென்ட்
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: RIGHT CHOICE
 • வெப்சைட்: NIL
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: HR-MANAGER

WANTED DISH WASHERS FOR SINGAPORE – 7Nos
category S-Pass
Must ready to work do General Works.
Mon to Sun: 10-12 Hrs daily. 2 days off per month
Accommodation:- Provided and Food Free
Salary: S$900 Per month
Quali:- Any degree with 4 years of exp in any field
North Indians also can apply
Age : Below 38 years. Must be with good communication in English
Interested candidates can forward your resume, certificates & passport copy (front & Back) to : rightchoice.sp@gmail.com

Pls note this is not a free recuritment services charges applicable & selected candidates will be interviewed by us

Add Comment