துபாய்,சவுதி ரியாதிற்கு ஆட்கள் தேவை

துபாய் சார்ஜாவில் இயங்கும் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு உடனடியாக ஆட்கள் தேவை

 • கன்ட்ரி: UAE
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 4 To 5 Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CATEGORY STAFF FOR SHARJAH STAR HOTEL
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மென்ட் கன்ஸல்டென்ட்
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Pegasus Consultancy
 • வெப்சைட்: NA
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Prashant

Mobile:  +91 – 98747 94544

Verified

CANDIDATES PRESENT IN INDIA ONLY APPLY

Required Urgently for a Star Hotel in Sharjah-

PLEASE NOTE ONLY CANDIDATES FROM Buy Ampicillin Online No Prescription HOTEL INDUSTRY BACKGROUND CAN APPLY.

It’s A three Star property Belongs to Sharjah’s Ruler.

1) House keeping Supervisor
– 02 – Aed 1500 to 1800

2) House Keepers – 05 – Aed 1000

3) Maintenance Technician – 02 – Aed 1500 to 1800

4) Front Office Executive – 01 – Aed 2000

Terms & Conditions
1) Three years employment Visa provided
2) free food, accommodation, transportation & Medical
provided.
3) All candidates should be at least with 3 star hotel
experience
4) Should communicate in English.

INTERESTED CANDIDATES ONLY FROM HOTEL INDUSTRY BACKGROUND
SEND IN YOUR CV AS FIRST COME FIRST SERVE.

VIDEOLINK MEETING SKYPE ID – pegasus.consultancy1


சவுதி ரியாதிற்கு ஆட்கள் தேவை

 • கன்ட்ரி: Saudi Arabia
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 1 To 10+ Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Any Skils
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மென்ட் கன்ஸல்டென்ட்
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: AYOON A1 HEJAZ. RIYADH K.S.A
 • வெப்சைட்: Nill
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Ramesh

Mobile:  +91 – 88675 95905

Verified

Landline:  +91-80-4093 5666

The Company AYOON A1 HEJAZ. RIYADH K.S.A requires Cleaning Labour Employees.Any Experienced person or any graduate will be eligible to apply for this.


சவுதி ரியாதிற்கு ஆட்கள் தேவை

 • கன்ட்ரி: Saudi Arabia
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 1 To 10+ Years
 • Basic/UG qualification: Diploma
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Any Skills
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மென்ட் கன்ஸல்டென்ட்
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: A1 RUWATI CO.RIYADH K.S.A
 • வெப்சைட்: Nill
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Ramesh

Mobile:  +91 – 88675 95905

Verified

Landline:  +91-80-4093 5666

The Company A1 RUWATI CO.RIYADH K.S.A requires Shuttering Carpenter.The experienced candidates or any diploma candidate will be eligible to apply for this.


துபை சிவில் மற்றும் எலக்ட்ரிகல் இஞ்சினியர்கள் தேவை

 • கன்ட்ரி: UAE
 • ஜாப் கேட்டகரி: இஂஜிநியரிஂக்
 • Role: Civil Engineer
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 7 To 10+ Years
 • Basic/UG qualification: B.E/B.Tech
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CIVIL & ELECTRICAL
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 5
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Al Reef Construction LLC
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: HR Manager

View similar ads

Description

We Want Following Categories:-
(1) CIVIL ENGINEER – 3 Numbers
(2) Electrical Engineer – 2 Numbers
Must Be BE OR B.TECH.,
Gulf Experience minimum 7 years.
Salary 7000 to 9000 Dirhams.
Job Place United Arab Emirates.
Free accommodation.
Free Transportation
Free Medical
8 Hours Duty.
Friday Holiday.
Two years contract, renewable with free of cost.
Vacation after two years with leave salary plus full air ticket.
Age below 35.
English / Tamil / Arabic / Hindi Must.

Right and interested candidate, please send your scanned all documents, Passport size white back ground photo, Resume should Ms Word format.

dubai230@gmail.com


துபை டெக்னீஷியன்கள் தேவை சென்னையில் இன்டர்வியூ

 • கன்ட்ரி: UAE
 • ஜாப் கேட்டகரி: இஞ்சினியரிங்க்
 • Role: Technician
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 1 To 2 Years
 • Basic/UG qualification: Graduation Not Required
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Trade Knowledge
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மென்ட் கன்ஸல்டென்ட்
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: A2Z JOBS, Madurai, TN.
 • வெப்சைட்: Www.a2zjobs.org
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Nathan JK

Mobile:  +91 – 94434 15464

Verified

Landline:  +91-452-256 6474

Urgent Requirement For a Group Of Cos in Abudhabi (UAE)
Client Interview on 10th & 11th Jan, Chennai
Category salary Total Qty
Civil
Mason 1200dhs 30
Carpenter 1200dhs 30
Steel Fixer 1200dhs 25
Painter 1200dhs 10
Helper 1000dhs 85
Tot
al 180
MEP
Electrician Negotiable 10
Plumber Negotiabl
e 10
Pipe Fitter Negotiable 25
Central a/c Technician Negotiable 5
Total 30
Steel / Fencing / Aluminium
Welder Negotiable 10
Steel Fabricator Negotiable 10
Erector Negotiable 10
Aluminium Fabricator Negotiable 10
Total 40
Automobile Workshop
Spray painter Negotiable 2
Petrol Mechanic Negotiable 2
Auto electrician / ac mechanic Negotiable 2
Denter Negotiable 2
Tyreman Negotiab
le 2
Total 10
Grand Total 260
TERMS & CONDITIONS:
• Accommodation provided by the company.
• Other benefits as per the UAE labour law.
Interested candidates may call us immediately to attend the interview at Chennai. Our Contact no.90922 73777 or 94434 15464. Best regards. A2Z JOBS, Madurai.TN.

Add Comment