சம உரிமை பெற்றிட ….!!! முஸ்லிம் சமுகமே திரண்டுவா ….!!!

முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதிக்கீடு மத்தியில் 10 % மாநிலத்தில் 7 %
வேண்டும் என்ற முழக்கத்துடன்
பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா
கோவை , மதுரை, சென்னை, தஞ்சாவூர், நெல்லை,
ஆகிய இடங்களில்
வரும் ஏப்ரல் 22 ,2012
மாபெரும் பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்த தீர்மானித்துள்ளது….

சம உரிமை பெற்றிட … முஸ்லிம் சமுகமே திரண்டுவா ….
என அழைக்கிறது……

பாப்புலர் buy Ampicillin online ப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா

Add Comment