என்னடா வாழ்க்கை இது” என்று சலித்துக் கொண்டு ……………………….

” என்னடா வாழ்க்கை இது” என்று சலித்துக் கொண்டு வாழ்க்கையை வீணடிப்பவர்களுக்கும் , நம்பிக்கையை இழந்து தவிக்கின்ற இளைஞர்களுக்கும் பேராசிரியர் தஸ்தகீரின் இந்தக் கல்விப் பயணம் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கின்றது

Buy Cialis alt=”” width=”580″ height=”861″ />

Add Comment