கடையநல்லூர் எழுத்தாளனின் “அஞ்சல் செய்யாத கடிதம்”

அஞ்சல் செய்யாத கடிதம்
வி.எஸ்.முஹம்மது அமீனின் தொடர் ஆரம்பம்
கடையநல்லூர் வி.எஸ்.முஹம்மது அமீன் அவர்கள் 2002ஆம் ஆண்டில் சமரசம் இதழில் ‘அஞ்சல் செய்யாத கடிதம்’ என்ற கடிதக் கட்டுரைத் தொடரை எழுதி வந்தார்.
வாசகர்களின் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற அக் கட்டுரைத் தொடரை வாரம் ஒரு கடிதம் நமது கடையநல்லூர்.org-யில் பதிவு செய்ய உள்ளோம்.வாசக Buy Cialis நெஞ்சங்கள் தங்களின் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்தானே!

Add Comment