குவைத்தில் BMS Engineer மற்றும் IT Help Deskக்கு வேலைவாய்ப்பு

குவைத்தில் உள்ள பிரபல நிறுவனமான அல்-கானிம் இன்டர்நேஷனல் (Al-Ghanim International) நிறுவனத்தில் கீழ்கண்ட பதவிக்கு தகுதி உடையவர்கள் +965-66185841 எனும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்

IT Helpdesk: Knowledge in PC trouble shooting and OS installations;

Company: Alghanim Int’l,

Salary: KD 200 ~ 250

Contact No : +965-66185841

குவைத்தில் உள்ள பிரபலமான Honey well நிறுவனத்தில் BMS Engineer க்கு வேலை வாய்ப்பு உள்ளது. தகுதி உடையவர்கள் +965-66274080 எனும் எண்ணில் நவீன் அவர்களை தொடர்பு buy Cialis online கொள்ளலாம்.

Building Management System (BMS) Engineer

Requirements: Degree in Electronics / Instrumentation,

2 years experience in BMS

Company : Honeywell,
Contact: Mr. Navin +965-66274080

Add Comment