இப்படிக்கு உன் புதுமனைவி..

மணம் வீசும்

மணநாள் முடிந்தது;

மாதமே உன் விடுப்பு என்பதால்

விடைக்கொடுத்தாய்;

வலிக்கொடுத்தாய்!

களங்கிய மனமும்

கலங்கிய கண்ணும்;

விளங்கிய நீயும்

விலகிச் சென்றுவிட்டாய்!

இளமைக்கு

விலங்கிட்டு சென்றுவிட்டாய்!

குளமென நினைத்து

குளித்துக்கொண்டிருக்கும்

என் விழிகள் – வழிகள்

தெரியாததால் வழிமேல்

விழிவைத்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்

உன் வரவுக்காக;

வளைகுடாக் கொடுக்கும்

விடுப்பிற்காக!

நறுமணம் மாறா

தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் உன்

மணநாள் சட்டை!

புன்முறுவலுடன் உன் நிழற்படங்கள்

புண்ணாகும் மனதிற்கு

நிழற்குடையாய்!

கைப்பேசியில் கதைகள்

நூறு அளந்தாலும்

தினம் அழுவாத நாளில்லை;

ஆறுதல் சொல்ல அருகில் நீயில்லை!

கத்தி அழமுடியாமல்

வத்திப்போன விழிகளைத்

தலையணையில்

பொத்தி அழுகிறேன்;

துக்கம் தொண்டையை அடைக்க

தூக்கமும் இமைகளை அணைக்க;

Cialis online style=”text-align: justify;”>உறங்கப்போவேன் உறங்கிப்போவேன்!

என்னை அறியாமல்

என் அன்னை அறியாமல்!

இப்படிக்கு உன் புதுமனைவி

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment