துபையில் வசிப்போருக்கு நாங்கள் உதவுகிறோம்…

அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே.

நீங்கள் துபையில் வசிப்பவர உங்கள் சகோதரர்களுக்கு நாங்கள் உதவுகிறோம்.

– Indian Embassy & Consulate

Indian Passports services

Documents Attestations

Labor

Immigration

Residencial Purpose & Visas

Ministry of Forieng Affairs.

சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு எங்கள் Bukhari Association உதவும் .

Contact Persons

Mr.Mushtaq Buy Levitra Ahmad (Bukhari-BASE Association spokesperson – Dubai)

Mr.Mhd Kalidksk (Bukhari-BASE Association Representative – Dubai) 

Mr.Abdullah Basha (Bukhari-BASE Association Secretary – Dubai) 

Mr.Mohd Bilal (Bukhari-BASE Association Secretary – Dubai)

Mob: 00971 55 431 91 04 .

Mail ID – abdullahbasha.305@gmail.com, kalidksk@gmail.com

Add Comment