வெளிநாட்டு வேலை தேடும் இந்தியர்களுக்கான அறிவிப்பு

ண்பர்களே..

வெளிநாடுகளில் வேலை தேடும்போது கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களிலிருந்து அழைப்பு வந்தால் தயவுசெய்து மறுத்து விடுங்கள். இந்திய அரசு இந்த நிறுவனங்களை நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

மேலதிக விபரங்களுக்கு, இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

Buy Lasix Online No Prescription style=”text-align: justify;”>அல்லது வலை முகவரி: http://www.moia.gov.in/writereaddata/pdf/PAC_LIST.pdf

Add Comment