உங்களுக்காக ஒரு செய்தி

`அசைவ’த் தாவரங்கள்!

சில செடிகளின் மலர்கள், தங்களைத் தேடி வரும் பூச்சிகளையும், வண்டுகளையும் உணவாக உட்கொள்கின்றன. அமெரிக்கா, தென் ஆப்பிரிக்கா போன்ற இடங்களில் இது போன்ற தாவரங்களைக் காணலாம்.

ஜாடி போன்ற பூக்களைக் கொண்ட `பீட்சர்’ என்ற தாவரமும், `சன் ட்’ மலரும், `வீனஸ் பிளை டிராப்’ மலரும் பூச்சிகளைக் கொன்று ருசிப்பதில் வல்லவை. சில தாவரங்கள் முழுநேரமும் பூச்சிகளையும், புழுக்களையும் உணவாக உட்கொள்வதையே வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றன. உலகின் பல பகுதிகளிலும இந்தத் தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றுக்கு `டிராசீரா’, `டயானியா’ என்று விஞ்ஞானிகள் அறிவியல் பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள்.

இந்த அசைவத் தாவரங்கள் தங்களின் இலைகளில் மிகச் சிறிய ரோமம் போன்ற அமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. மெல்லிய ரோமங்களில் பசை போன்ற பொருள் காணப்படுகிறது. எனவே இவற்றின் மீது அமரும் புழு, பூச்சிகள் ஒட்டிக்கொள்கின்றன. பின்னர் அவற்றைத் தனது இலைகளால் மூடிச் சுருட்டிக் கொல்கிறது. அந்த உயிரினங்களை அமிலம் போன்ற சுரப்புகளால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கரைத்துக் கிரகித்து விடுகிறது.

பின் மறுபடி இலையை விரித்து அடுத்த பூச்சியின் வரவுக்காகக் காத்திருக்
கிறது. இந்தத் தாவரம் மண்ணில் இருந்து நீரையோ, சத்துகளையோ எடுத்துக்கொள்வதில்லை. இத்தாவரங்களுக்குத் தேவையான சத்து முழுவதும் உயிரினங்களில் இருந்தே கிடைக்கிறது.

இதைப் போன்ற விசித்திரமான தாவரங்கள் இந்தியாவில் அரிது. அபூர்வமாக நம் நாட்டின் வறண்ட காடுகளிலும், சில சதுப்புநிலப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. இப்படி பூச்சிகளைக் கொன்று சாப்பிடும் தாவரங்கள் பெரிதாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் தவறு. இவை சிறிதாகவே இருக்கின்றன. 3 முதல் 5 அங்குலமே இருக்கும்.

பறவைகளின் தூக்கம்!

பறவை இனத்தில் பல, வித்தியாசமான முறையில் தூங்குகின்றன. அப்படி விந்தையாகத் தூங்கும் சிற பறவைகள்…

* `வவ்வால் கிளி’ என்ற பறவை ஒரு காலால் ஏதாவது கிளையைப் பிடித்துக் கொண்டு தலைகீழாகத் தொங்கிக் கொண்டே தூங்குகிறது.

* `ஸ்விப்ட்’ என்ற பறவை, பெரிய பந்து போல ஒன்றையொன்று கட்டிக் கொண்டு கூட்டமாகச் சேர்ந்து தூங்கும்.

* துருவப் பிரதேசங்களில் காணப்படும் ஒருவகை வாத்து, பனிக்கட்டியில் ஓட்டை செய்து அதில் படுத்துத் தூங்கிவிடுகிறது.

* நியூசிலாந்தில் உள்ள கிவி பறவை, பகல் நேரங்களில் பூமிக்கடியில் காணப்படும் விரிசல் வளைவுகளில் நுழைந்துகொண்டு தூங்கும்.

* `கிரீப்பா’ என்ற பறவை மரப்பொந்துகளில் மல்லாந்து படுத்துக் Buy Cialis Online No Prescription கொண்டு தூங்கு
கிறது.

* `த்ரஷ்’ என்ற பறவை குளிர்காலத்தில் தினமும் 15 மணி நேரம் தூங்கும். ஆனால் கோடை காலத்தில் இரவு இரண்டு மணிக்கே விழித்துவிடும். பின்னர் மறுநாள் இரவு 10 மணிக்குத்தான் தூங்க ஆரம்பிக்கும்.

* ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படும் `தவளை வாயன்’ (பிராக் மவுத்) என்ற பறவை சரியான கும்பகர்ணன். அதைக் கையில் எடுத்தாலும் தூக்கம் கலையாது.

பொதுவாகப் பறவைகள் உறங்கும்போது தமது இறகுகளைச் சிலிர்த்துக் கொண்டு உப்பலாக வைத்துக்கொள்ளும். அதனால் இறகுகளுக்குள் காற்றுப் புகுந்து கொண்டு அவற்றின் உடல் வெப்பம் வெளியேறி விடாமல் தடுக்கும். இதன் காரணமாகவே சில பாலூட்டிகளும் தமது உடலைப் பந்து போலச் சுருட்டிக்கொண்டு தூங்குகின்றன.

நன்றி: அறிவியல் செய்திகள்.

Add Comment