இப்படிக்கு உன் தந்தை..

எட்டிப்பார்க்கும் உன்

எதிர்காலத்திற்கு

மிச்சமிருக்கும் என் வருங்காலமும்

வளைகுடாவில்!

வருடத்திற்கு Buy Viagra Online No Prescription ஒரு முறை

வந்துப்போனாலும்

நொந்துப்போவேன் தினம்;

நெருங்காத உனைக்கண்டு

நொருங்கிப்போகும் மனம்!

கடல்கடந்து வந்தாலும்

மனம் மட்டும் ஏங்கும்;

தூங்காத நினைவுகளுக்கு

தாலாட்டாய் உன் புகைப்படம்!

புத்தம் புது ஆடைகள்

நீ அணிய;

வளைகுடாவில் நான் பணிய!

மிதிவண்டிக் கற்றுத்தர

நானில்லை உன் அருகில்;

மிதிப்பட்டு அனுப்புவேன் பணம்;

உனக்கு மிதிவண்டி வாங்கித்தர!

மறைந்திருந்து எல்லாம்

நான் செய்வதால்;

மறந்திருப்பாய் எனை நீ!

உன் படிப்பென்னும்

கனவுகளுக்கு விலை;

விலைப்போகும் பாலையில்

என் நிலை!

உன் வருங்காலம் சிரிக்க

என் நிகழ்க்காலம்

நித்தமும் மறந்துப்போன

புன்னகையுடன்!

எழுதமறந்த சரித்திரத்தில்

என்னையும் உன் அன்னையையும்

சேர்த்துக்கொள் தியாகிகள் என!

மறந்திடாதே பின் மறைக்கப்பட்டுவிடும்

இந்திய சுதந்திரத்தில்

முஸ்லிம் பங்கெடுப்பைப் போன்று!

கனல்கொண்டத் தேசத்தில்

நேசத்திற்கு விலைப்போன

அப்பாவி அத்தாக்களில் நானும் ஓருவன்!

இப்படிக்கு உன் தந்தை!

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment