பிடித்து போன ஒன்று ………

மறதி …,
பிடித்து போன ஒன்று ……!!!

காவி சாயங்களை
எத்தனை முறை
வெளுத்தாலும் …
மறந்து போனதால்
மறதி பிடித்து போனது …..,,,!!!!

கார்க்கில்
சிலருக்கு ..மீளாதுயரம்
சிலருக்கு Buy Lasix ..நாட்டுப்பற்று
சிலருக்கு …வரவு ..
சிலருக்கு …வாழ்க்கை
மறக்க நினைப்பதால்
மறதி பிடித்து போனது …..,!!!

‘2G ‘ அலைவரிசை ..
என்னவென்ற தெரியவில்லை ..
என் போன்ற பாமரனுக்கு
தெரிந்தவனும் ..எதிர்க்க
வில்லை ..
எப்படியும் மறந்து
போய்விடும் என்பதால் ..
மறதி பிடித்து போனது …..,!!

விளையாட்டு கற்று
தந்தது …
‘குழு ஒற்றுமை ‘..
‘போராட்டம் ‘
‘நொடிகளின் அருமை ‘
‘பணம் புரட்டும் …
மறுபக்கம் ….’ -மறுபடியும்
நினைவு படுத்த
விரும்பாதாதல் ..
மறதி பிடித்து போனது …..,

பலவற்றை ..எழுத
நினைத்தும் ..சிலவற்றை
மறந்ததால்…
சில சமயங்களில் …
இந்த மறதி ..கூட
பிடித்து தான் போகுகிறது ,,,
என்னை போல் .
பலருக்கும் ….”

—சு .அப்துல் ஹக்கீம் …,திருநெல்வேலி …

Add Comment