வெள்ளைக் கைலி

அணைக்கும் உறவுகள்

அனலாய் விழிகளில்;

சிலிர்த்து நிற்கும்

கைரேகைகளும்

நனைந்துப்போய்;

நிழற்படங்கள் நமுத்துப்போய்!

குழந்தையின்

Ampicillin online style=”text-align: justify;”>எச்சில் சொட்டும் உதடும்;

விரல் தொடும் அழகும்;

கொடுத்த வைத்தக் கைப்பேசியைக்
கண்டு உறுமி நிற்கும் மனம்!

மாறி மாறி

ஆறுதல் சொல்லி;

மாதங்கள் ஓடி;

ஓய்ந்துப்போய் ஓரமாய்;

என்னையும்

உன்னையும் போல்!

படித்தக் கடிதங்களுக்கு

மீண்டும் விழி திரும்பும்;

வெடித்து நிற்கும்

இதயத்திற்கு மருந்தாய்;

கண்ணீர்துளிகள் அதன்

விருந்தாய்!

பிரிந்து வாடும் எனக்கு;

வரிந்துக் கட்டும்

வெள்ளிக்கிழமையில்

வெள்ளைக் கைலி மட்டும்

ஆறுதலாய்;

ஊர் வாசத்துடன்!

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment