என் பிள்ளை..

மடிக்கணிணியை

மடியில் தாலாட்ட;

தலையாட்ட வேண்டிய

என் மழலை ஒலியாக!

ஓடிந்துப்போன என்

குரலைக் கேட்க முடியாமல்

என் தாரத்திடம்

தாரை வார்த்துவிட்டுத்;

தாவி விடும்!

விழிகளால் மிரட்டி;

விரல்களால் விரட்டி;

கொஞ்சும் குழந்தைக்;

Buy Doxycycline justify;”>கைதியாக கதைக்கும்;

நெஞ்சு வெடிக்கும்!

”ம்” மட்டுமே பதிலாய்;

ஒற்றை வார்த்தையில்;

குற்றவாளியாக நான்;

அடுத்த வார்த்தைக்கு

ஏங்கும் என் மனம்!

முட்டும் கண்ணீர்;

கன்னத்தைத் தொட்டதால்;

மெதுவாய் உரைப்பேன்;

அம்மாவிடம் கொடு;

மெளனமாய் அடிமனதில்

அழுதுக்கொண்டு!

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment