கே.எம்.டி 2013-நிதி நிலை ஆண்டின் முதலாவது செயற்குழு கூட்டம்

kmt1 

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். 

 அறிவிப்பு : 

கே.எம்.டி-ன் 2013-நிதி நிலை ஆண்டின் முதலாவது செயற்குழு கூட்டம்

இடம் :         நல்லூர் இல்லம்

நாள்   :     11/01/2013

‍வெள்ளிக் கிழமை

மலை 05:00 மணி.

செயற்க்குழு Buy Ampicillin உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Add Comment