சவுதி நிறுவனத்தின் நிதாகத் நிலை அறிய

Amoxil No Prescription justify;”>சவுதி நிறுவனத்தின் நிதாகத் நிலை அறிய
sசவுதி அரேபியா – சவுதி அரேபியாவில் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் மூலம் புதிய சட்டவரைவுகள் கொண்டுவரப்பட்டன. அதில் நிதாகத் என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினர். இத்திட்டம் சவுதி குடிமக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் பொருட்டு, ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் 20 சதவிகிம் சவுதி குடிமக்களை பணியில் அமர்த்தவேண்டும். இதனை அடிப்படையாக வைத்து அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு பிளாட்டினம் பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு என்ற கலரின் அடிப்படையில் தரம்பிரிக்கப்பட்டது. சிவப்பில் உள்ள நிறுவனம் சவுதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கி தனது நிறுவனத்தின் நிலையை மாற்ற வேண்டும் இல்லாதபட்ச்சத்தில் அவர்களது உரிமம் ரத்துசெய்யப்படும் அதிலுள்ள தொழிலாளர்கள் தனது நாட்டிற்கு அனுப்பிவைக்கப்படுவர்.

ஒவ்வொரு தொழிலாளரும் தனது நிறுவனம் எந்த நிலையில் எள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள சவுதியிலுள்ள அலைபேசி நிறுவனங்கள் புதிய சேவைகளை அறிவித்துள்ளது.

முதலில் 44* இதனுடன் இகாமா எனும் அடையாள அட்டையின் எண்னை சேர்த்து SMS செய்தால் தனது நிறுவனத்தின் நிதாகத் நிலைபற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்

STC – 88899
MOBILY – 626666
ZAIN – 709446

மேலதிக விபரங்களுக்கு சவுதி அரசின் தொழிலாளர் நலத்துறை இணைய தளத்தை காணவும்

செய்தி: அரப் நியுஸ்

Add Comment