சவூதிக்கு பொறியாளர்கள், டெக்னிஷியன்கள், டிரைவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆட்கள் தேவை

சவூதிக்கு பொறியாளர்கள், டெக்னிஷியன்கள், டிரைவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆட்கள் தேவை

சவூதியில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்திற்கு பொறியாளர்கள், டெக்னிஷியன்கள், டிரைவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆட்கள் தேவை என ஸ்மைல் கண்ஸல்டன்ஸி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. விருப்பமுள்ளவர்கள் கீழ்காணும் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளவும்.

URGENTLY REQUIRED FOR A LEADING CORPORATES FOR VARIOUS PROJECTS – KSA

SR.# CATEGORY REQ SALARY SR
1 Aluminium Fabricator 30 1300
2 Civil Engineers (BE / Diploma) 20 Each Negotiable
3 Mechanical Engineer (Petrochemical & Refineries exp) 10 Negotiable
4 Telecommunication Engr / Tech 10 buy Doxycycline online width=”126″ valign=”top”>2500 – 3500
5 Project Manager (Civil / Mechanical / Elec Engrs) 5 Each Negotiable
6 Drivers (Light / Heavy / Trailer ) Only muslim 3 Each 1300+OT
7 Crane Operators & Riggers (Level III with TVU Cert) 15 Each Negotiable
8 Land Surveyor (Civil) 6 Negotiable
9 Mason (All round) for OMAN 50 OR 75+OT+F&A
10 Labours 50 800+OT
11 House Cook (Female for Royal Family) 2 1000+F&A
12 Electrician Domestic 10 1300
13 Plumber 25 1300

Benefits : 8 hours /day :Accommodation/transport : Provided by the company

Period of Contract : 2 years (Renewable)

Probation Period : 6 Months

Medical / Leave : As per the KSA Law

REQUIRED DOCUMETS: CV, Experience / Educational Certificates, Passport copy & Photo

NOTE: EXPERIENCE MIN 2 – 7 YEARS ALL THE ABOVE POSITIONS

For Further Details Please Contact

S.Abdul Samad,

Smile consultancy,

No.2,Therady street, Nagapattinam-611001.
Contact No: +91 9976327487

smileconsultancy2009@yahoo.com

Add Comment