வபாத் அறிவிப்பு -துபாயில் கடையநல்லூர்வாசி

Amoxil online justify;”>வபாத் அறிவிப்பு -துபாயில் கடையல்லூர்வாசி

துபாயில் கடையநல்லூர் சேப்பிள்ளை அமீர் ஹம்ஸா அவர்களின் மகன் சேப்பிள்ளை சைபுல்லா வபாத்தானார் . அன்னாரின் ஜனஸா இன்ஷாஅல்லா 16/08/2013 வெள்ளி அன்று காலை 8:30 மணிக்கு துபாய் அல்கூஸ் மையவாடியில் நல்லடக்கம்  செய்யப்பட்டது .

தகவல்:ஹபீபுல்லாஹ்

Add Comment