கடையநல்லூர் பகுதியில்இன்று முதல் மின்தடை நேரம் மாற்றம்

கடையநல்லூர் மின்கோட்டத்தில் இன்று (1ம் தேதி) முதல் மின்தடை சுழற்சி நேரம் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.இதுகுறித்து மின்கோட்ட செயற்பொறியாளர் நடராஜன் கூறியிருப்பதாவது:-கடையநல்லூர் உபமின் நிலையத்திற்குட்பட்ட டவுன் 1, 2 பீடர்களில் காலை 10-12, மில் பீடரில் 6-8, கம்பனேரி பீடரில் மதியம் 2-4, கடையநல்லூர் ரூரல் பீடரில் காலை 6-8, நயினாரகரம் பீடரில் மதியம் 12-2 நேரங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

புளியங்குடி உபமின் நிலையத்திற்குட்பட்ட டவுன் பீடரில் Buy cheap Bactrim காலை 6-8, சொக்கம்பட்டி பீடரில் மாலை 4-6, வீரசிகாமணி உபமின் நிலையத்திற்குட்பட்ட சேர்ந்தமரம் பீடரில் மாலை 4-6, ஊத்தான்குளம் பீடரில் மதியம் 12-2, வலசை பீடரில் காலை 10-12 நேரங்களில் மின்தடை இருக்கும்.நாரணபுரம் உபமின் நிலையத்திற்குட்பட்ட சிந்தாமணி, நெற்கட்டும்செவல் பீடரில் காலை 8-10, ராயகிரி பீடரில் மதியம் 2-4, விஸ்வநாதபேரி உபமின்நிலையத்திற்குட்பட்ட சிவகிரி மற்றும் வழிவழிகுளம் பீடரில் காலை 8-10, விஸ்வநாதபேரி பீடரில் மதியம் 2-4, தேவிப்பட்டிணம் பீடரில் மதியம் 12-2 மின்தடை அமலில் இருக்கும்.இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment