கடையநல்லூர் மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை…

11 – வது மற்றும் ஆலிமாவாகிய 21 வயது நிறம்பிய மார்க்க அறிவும், கனிவும், அழகும் பரிவும் கொண்ட கல்யாணமாகி ஒரு மாதத்தில் தலாக் ஆன பெண்ணுக்கு நல்ல மணமகன் தேவை . பெண் தற்சமயம் நர்சரியில் குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார். இந்த பெண் மீது Buy Viagra Online No Prescription இறக்கம் கொண்டு நல்ல மனது உள்ள நம் சகோதரர்கள் கிழே நான் கொடுத்து உள்ள நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பெயர் : ஆரிஃபா பானு

வயது : 21

ஊர் : கடையநல்லூர் , திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

மணமகன் கடையநல்லுரை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால் நல்லது.

DUBAI – 050 – 5159610

Add Comment