வபாத் அறிவிப்பு

வபாத் அறிவிப்பு

10-01-2014ம் நாள் காலை 11மணியளவில் பகரத்தி யூசுப் சேகனா புகாரி சுபுகத்துல்லா ஆகியோரின் தாயாருமாகிய சல்மா பீவியவர்கள் வபாத் ஆகி விட்டார்கள்.

அன்னாரின் ஜனாஸா அன்று மாலை 7மணியளவில் ஜாமிவுல் அன்வர் பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. அன்னாரின் பிழை பொறுத்து அவர்களின் மக்பிரத்திற்காக buy Lasix online வல்லநாயனிடம் துவா செய்யுமாறு வேண்டுகிறோம்.

தகவல்:Yousuf Mohamed from Fb

Add Comment