நேரடி ஒளிபரப்பு:சிராஜுன் முனீர் மதரஸா ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி!

நேரடி ஒளிபரப்பு:சிராஜுன் முனீர் மதரஸா ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி!

கடையநல்லூர் சிராஜுன் முனீர் மதரஸா பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சி 15-01-2014 அன்று இரவு இஷா தொழுகைக்கு பின்பு சுமார் 8.30 க்கு மணியளவில் நிகழ்ச்சியினை நீங்கள் நேரடியாக பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு சம்பந்தமான குறை ,நிறைகளை எங்களுக்கு தெரியபடுத்துங்கள்.

நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவுற்றது.உங்களின் கருத்துக்களுக்கும் ஆதரவிற்கும் Buy Lasix மிக்க நன்றி.

Add Comment