பெரிய தெரு சாஹிப் வீட்டு திருமணம் அழைப்பு!

பெரிய தெரு உ,மு,யூசுப் சாஹிப் வீட்டு திருமணம்.

O,M,A ஜக்கரியா சாஹிப் அவர்களின் செல்வப்புதல்வன் , O,S முகமது யூசுப் D C E அவர்களுக்கும்,மூப்பன் Levitra online அப்துல் அஸீம் அவர்களின் செல்வபுதல்வி , M,A நபிஸத்துல் சிராஜ் B S M S அவர்களுக்கும் ,இன்ஷாஅல்லாஹ் (09-03-2014) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:30 மணிக்கு மேல் 12:00 மணிக்குள்,மணமகள் இல்லத்தில் நடைபெறும் நிக்காஹ் மஜ்லிஸ் க்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

அன்புடன் ,
சாஹிப் குடும்பத்தினர்.

OMA 1OMA 2

Add Comment