வஃபாத் அறிவிப்பு (வானுவர் தெரு)

வானுவர் தெரு விஸ்வா வீடு சலீம் கல் தைக்கா ஹாஜி ஸ்டோர் அவர்களின் மனைவி ஸமா (கொப்புளி முகம்மது அலி அவர்களின் மகள் ) இன்று வஃபாத் ஆனார்கள். இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன் அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்துவிட்டார்.         அன்னாருக்கு 6 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார்..

                          அன்னாருக்காக அனைவரும் துஆ செய்யவும்
 
 org
அன்னாரின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதர்க்கும், சொர்கத்தில் சேர்ப்பதற்க்கும் வல்ல இறைவனிடம் வேண்டுகிறோம், Doxycycline No Prescription அன்னாரை பிரிந்து வாடும் குடுப்பத்தாற்க்கு வல்ல இறைவன் அருள் புரிவானாக! ஆமீன்..ஆமீன்……..ஆமீன்…………………

Add Comment