வபாத் அறிவிப்பு – புதுத் தெரு

வபாத் அறிவிப்பு
புதுத் தெரு மேல வட்டாரம்

கம்புளி Bactrim online ரசாக் அவர்களின் தகப்பனார் ஜனாப் கம்புளி காஜா மைதின் அவர்கள் வபாத்தாகி விட்டார்கள்
இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைகி ராஜிவூன்

இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை காலை அவர்களின் ஜனஸா நாளை(13/04/14) காலை சுமார் 9.30 மணியளவில் பெரிய தெரு நெய்னா முகமது கொதுபா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் நல்லடக்கம் செய்யபடுகிறது. அவர்களுக்காக அனைவரும் துவா செய்யுமாறு கேட்டுகொள்கிறோம்.

 தகவல்:சேயன் இபுராஹிம்

Add Comment