ஓமன் நாட்டிற்கு ஆட்கள் தேவை !

jobs

கீழ்கண்ட வேலைக்கு ஓமன் நாட்டிற்கு ஆட்கள் நேர்முகத்தேர்வு (திருச்சியில் 7-7-2014) அன்று நடைபெறுகிறது . விருப்பம் உள்ளவர்கள் என்னிடம் தொடர்பு கொள்ளவும் .

நேர்முகத்தேர்வு நடைபெறும் இடம் – தகுதியான , விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் .
—————————————————————
1. PEST CONTROL TECHNICIAN – 20 Nos.
Salary: 120 Oman Riyals.

2. GENERAL CLEANERS – 50 Nos.
Salary: 84 Oman Riyals.

3. GARDENERS – 20 Nos.
Salary 84 Oman Riyals
————————————————————
Terms buy Amoxil online & Conditions:-

Contact: 2 Years (Renewable)
Age Limit: 21 to 38 Years
Free Food & Accommodation
Transportation provided by the Company
Insurance & Medical as per OMAN LABOR Law
——————————————————————

அணுகவும் :-
அப்துல் சலாம்
குவைத் .
00965 670 96 257
SMS ONLY FROM INDIA 8870544801.
Email:- asalam_12@yahoo.com

Add Comment