வெளி நாட்டு ஹஜ் பயணிகள் 20 விகிதமும் குறைவாகவே அனுமதிக்கப் படுவார்கள்

1405453500579043600

புனித மக்கா விரிவாக்கப் பணி நடைபெற்று வருவதால், அடுத்த வருடமும் உள் நாட்டு ஹஜ் பயணிகள் 50 சத விகிதமும், வெளி நாட்டு ஹஜ் பயணிகள் 20 விகிதமும் குறைவாகவே அனுமதிக்கப் படுவார்கள் என்று சவூதி அரேபியா ஹஜ் Bactrim online அமைச்சகம் தீர்மானித்துள்ளது.

தி.ரஹ்மத்துல்லா

Add Comment