என் பேனா…

வார்த்தைதேடி வாக்கியம் அமைத்து,
கனவு பிழிந்து கவிதை புனைய,
தேடும்போதெல்லாம் கிடைப்பதே இல்லை…
நீ இரவல் buy Levitra online கேட்டதும் எங்கிருந்தோ,
முளைத்துவிடுகிறது என் பேனா…

Add Comment