சமுதாய ஒற்றுமைக்கு மத்ஹபுகள் அவசியமே!

சூனியத்தை பற்றி உள்ள குழப்பங்களை அறிந்திட …
மத்ஹப்களை பற்றி தெளிவு பெற …
சஹாபாக்களை இழிவு படுத்தும் மத்ஹப் மறுப்பாளர்களுக்கு எதிராக அணி திரண்டு வாரீர் …

Shariyath Meeting  @ ChennaiBactrim online width=”506″ height=”715″ />

Add Comment