குற்ற பிண்ண்ணியில் தாய் நாடு திருப்பி அனுப்ப்ப் பட்டவர்கள் ஹஜ் உம்ரா வர வேணடாம்.

குற்ற பிண்ண்ணியில் தாய் நாடு திருப்பி அனுப்ப்ப் பட்டவர்கள் ஹஜ் உம்ரா வர வேணடாம். கைரேகை முலம் கண்டுபிடிக்கப் பட்டு திரும்ப அனுப்பப் படுவார்கள் என்று சவூதி பாஸ்போர்ட் துறை அறிவித்துள்ளது.

தி,ரஹ்மத்துல்லா

Viagra online style=”text-align: center;”>121212

Add Comment