ரியாத்தில் 45,000 கலப்பட Dettol பாட்டில்கள் பறிமுதல்.

image001 (15)

ரியாத்தில் 45,000 கலப்பட Dettol பாட்டில்கள் பறிமுதல்.

ரியாத்தில் 45,000 கலப்பட Dettol பாட்டில்கள் marked “Made in UAE” என்ற லேபில்களுடன் பறிமுதல் செய்யப் பட்டுள்ளன.

Buy Ampicillin justify;”>அத்துடன் 15,000  டூப்ளிகேட் Nike  ஸ்போர்ட்ஸ் சூ Shoes களும் பறிமுதல் செய்யப் பட்டுள்ளன.

எந்த சாமான்கள் வாங்குவதானாலும் நம்பத்தகுந்த கடைகளில் மட்டுமே  சாமான்கள் வாங்கவும்.

தி.ரஹ்மத்துல்லா

 

Add Comment