சவூதியில் உள்ள வெளிநாட்டினர் கவனத்திற்கு ….

Buy cheap Cialis wp-image-44248 aligncenter” alt=”Saudi+Crackdown” src=”http://kadayanallur.org/wp-content/uploads/2014/09/Saudi+Crackdown.jpg” width=”520″ height=”325″ />

சவூதியில் உள்ள வெளிநாட்டினர் கவனத்திற்கு ….

சோதனை அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளதால், ஜித்தா, மக்கா, தாயிப் ஆகிய இடங்களில் மட்டும் ஒரே மாதத்தில்  10,000 வெளிநாட்டினர் பிடிபட்டுள்ளனர்.

வெளியில் செல்லும் போது கவனமாக இகாமாவை வைத்திருக்கவும்.

தி. ரஹ்மத்துல்லா

Comments

comments

Add Comment