அமீரகத்தில் விசிட் விசா மற்றும் வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு !

2369209973

அமீரகத்தில் விசிட் விசா மற்றும் வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு ! Du, etisalatல் வேலைக்கு ஆட்கள் தேர்வு!

Jobs in UAE: Du, etisalat looking to hire!

Telecom operators du and etisalat are looking to fill a number of vacancies in the UAE.

The newer entrant du has many positions available for nationals and some for expats. For experienced UAE nationals, the company has launched a recruitment campaign seeking talented Emiratis for leadership and supervisory positions within the company.

The company is looking for candidates to hire immediately across various departments. Eligible candidates should have 5-12 years of previous experience and also bachelor or equivalent degree.

Interested applicants are requested to submit their resume online. All open positions will be posted on http://www.du.ae/nationalization until September 30, and nationals may respond to any suitable position. All submissions will be reviewed; suitable applicants will be invited for interview and assessment.

Several positions are also available for expat professionals. Positions that are available include advanced connectivity sales manager, cloud & data centre sales manager, managed security sales manager, managed services communications & events marketing manager, etc. The last date for applying to most of these positions is the end of October.

A number of positions have also opened up at etisalat, and both expats and nationals can apply to these positions.

The company is looking to fill up positions like head of operations & maintenance, director business intelligence & enterprise data warehouse, senior manager mobile commerce, home product marketing, manager product development, senior manager segment marketing among others.

Nationals can also take advantage of Etisalat’s Graduate Training Programs. A total of 2,700 UAE National employees form 43 per cent of the total workforce at etisalat. Almost 90 per cent of buy Cialis online the senior management of the company comprises Emiratis.

Emiratis can also enrol for the company’s National Training Program. It offers a 15-month on-the-job training to help fresh graduates gain the necessary skills and knowledge for their future career.

இதன் தமிழாக்கம்:

சுற்றுலா விசாவில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சிற்கு வந்து தங்கியிருந்து வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் அதேபோன்று ஏற்கனவே இங்கு வேலைசெய்துகொண்டு வேறு நிறுவனத்தில் வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களின் கவனத்திற்காக இந்த அறிவித்தல்..

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் இரண்டு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுமான எதிசலாட் மற்றும் டூ ஆகியவை தங்களின் நிறுவனத்தில் வெற்றிடமாக உள்ள ஆயிரக்கான பணியிடங்களுக்கு பொருத்தமான அனுபவும
கூடிய நிறுவனங்களான இவற்றில் நீங்களும் வேலைபெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் செப்டம்பர் 30ம் திகதிக்கு முன்னதாக விண்ணபிக்க முடியும்..

எதிசலாட் நிறுவனத்தில் வேலைபெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாயில் அமைந்துள்ள அதன் தலைமைகாரியாலத்திற்கு சென்று விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்..

டு நிறுவனத்தில் வேலை பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் கீழ்வரும் இணைப்பில் சென்று நீங்கள் பொருத்தமான தொழிலுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்..

http://ch.tbe.taleo.net/CH09/ats/careers/searchResults.jsp?org=DU&cws=44

அதிகமதிகம் இதை பகிர்ந்து வேலை தேடுகின்றவர்களுக்கு நீங்களும் உதவ முற்படுங்கள்..

Add Comment