வஃபாத் அறிவிப்பு

வஃபாத் அறிவிப்பு

கத்தாரில் வேலை Buy cheap Levitra செய்யக்கூடிய பரசுராமபுரம் தெற்குத் தெருவை சார்ந்த இந்திகலிவா அபூபக்கர் என்ற சகோதரர் இன்று காலை வபாத்தாகிவிட்டார்கள்.
இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜீவூன்…
அன்னாரின் மறுமை வாழ்வு வெற்றியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்னாரில் பிரிவில் வாடும் அவரின் குடும்பத்தார்களுக்கு அழகிய பொறுமையை இறைவன் வழங்குவானாக!!!!

Add Comment