வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டு இந்தியாவில் விற்கப்பட்டு வரும் பொருட்கள்!!!

வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டு இந்தியாவில் விற்கப்பட்டு வரும் பொருட்கள்!!!

லைஃப்பாய் சோப்பு…
உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, நாம் பயன்படுத்தும் லைஃப்பாய் சோப்புக்களானது வெளிநாடுகளில் சருமத்திற்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது என்று தடை செய்யப்பட்டுவிட்டது. மேலும்
வெளிநாடுகளில் ஒருசில மிருகங்களை சுத்தம் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இந்தியாவிலோ இதனை தான் நம்மில் பெரும்பாலானோர் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

டிஸ்பிரின் …….
இந்தியாவில் விற்கப்படும் வலிநிவாரணி மாத்திரைகளில் ஒன்று தான் டிஸ்பிரின் என்னும் அஸ்பிரின். இதனை பெரும்பாலான வீடுகளில் காணலாம். ஆனால் இந்த மாத்திரை வெளிநாடுகளில்
தடை செய்யப்பட்டு விட்டது. ஏனெனில் இதனால் உடல்நலம் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்தியாவிலோ இன்னும் விற்கப்படுகிறது..

பச்சை பால்…
அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளில் சுத்திகரிக்கப்படாத பச்சை பால், அதில் தீமை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் கிருமிகள் இருப்பதால் தடை செய்யப்பட்டுவிட்டது.

ஜெல்லி மிட்டாய்
இந்த வகையான மிட்டாய்கள் அமெரிக்கா, கனடா buy Levitra online மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுவதில்லை. ஏனெனில் அங்கு இந்த வகை மிட்டாய்கள்
குழந்தைகளுக்கு தீவிர சுவாச பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவதாக பல ரிபோர்ட்டுகளில் தெரிய வந்துள்ளது. ஆனால் இவை இந்தியாவில் ஏராளமாக விற்கப்படுகிறது.

கிண்டர் ஜாய் சாக்லேட்
இந்தியாவில் குழந்தைகள் கிண்டர் ஜாய் சாக்லேட்டை தான் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஆனால் இந்த வகை சாக்லேட் அமெரிக்காவில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது விட்டது. ஏனெனில் இதுவும் குழந்தைகளின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகுந்த தீங்கை விளைவிக்கிறது என்பதால் தான்.

டி-கோல்டு டோட்டல் இது மற்றொரு பிரபலமான சளி, இருமல் பிரச்சனைக்கு இந்திய மக்கள் வாங்கி சாப்பிடும் ஓர் மாத்திரை. ஆனால் இந்த மாத்திரை பல

Add Comment