இஸ்லாமியர் என்கின்ற காரணத்திற்க்காக வீடுகள் மறுக்கப்பட்டதோ…அங்கெல்லாம் இஸ்லாமியர்களால் மீட்கப்டுகின்றனர்.

சென்னையில் எங்கெல்லாம் இஸ்லாமியர் என்கின்ற காரணத்திற்க்காக வீடுகள் மறுக்கப்பட்டதோ…அங்கு எல்லாம் அந்த அந்த வீட்டு உரிமையாளர்கள் இஸ்லாமிய சொந்தங்களால் மீட்க்கப்பட்டு வருகின்றனர். “வலி” அது எல்லோ12312454_936574886422855_312585654_nருக்குமானது.

12346522_832979926821154_6198420632298448006_n12289503_870765279686384_4261335352936996030_n12301613_832979726821174_9195207389062208922_n12311176_870765589686353_4297621787665697623_nLevitra online height=”240″ />12311065_870765446353034_8669266242352823980_n12342421_870765396353039_3985644118087277163_n

Add Comment