நாகூரில் இடைவிடாது பெய்யும் கனமழை….

நாகூரில் இடைவிடாது பெய்யும் கனமழை….
அணைத்து நீர்நிலைகளும் நிரம்பி வழிகின்றது….
வீடுகளுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்தது…
சில இடங்களில் சுவர் விழுந்துள்ளது…
மரங்கள் சாய்ந்துள்ளன…
இன்னும் விடாது பெய்யும் மழை…
எங்களுக்காகவும் Buy Lasix Online No Prescription இறைவனிடம் பிரார்த்தியுங்கள்

12308821_801688163273430_7994259403979166338_n

12308785_801688189940094_8008321263204723868_n

12241468_801687426606837_5516004578092006824_n

12311249_801687446606835_6394838728571287317_n

Add Comment