வாபத் அறிவிப்பு

வாபத் அறிவிப்பு!
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்,
விக்கிலான் சேக் உதுமான் அவர்கள் இன்று வபாத் ஆகிவிட்டார்கள்.
இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்,
அன்னாரின் மறுமை வாழ்கைக்காக Buy Amoxil Online No Prescription பிரார்த்தனை செய்யவும்.

Add Comment